ارتباط با من

مقالات کنفرانسی
مقالات کنفرانسی
-          M. Aien, A. Biglari, and M. Rashidi, “Probabilistic Reliability Evaluation of Hybrid Wind-Photovoltaic Power Systems” ICEE2013 Conf. Mashhad, Iran, 2013.
-          M. Aien, M. Gholipour, A. Mohhamadi, M. Rashidi, and M. Fotuhi- Firuzabad” A Probabilistic Framework for Unit Commitment Problem in Deregulated Markets With High Penetration of Wind and Solar Power,” ICEE2014 Conf. Tehran, Iran, 2014.
-          M. Aien, M. Gholipour, M. Rashidi, and M. Fotuhi- Firuzabad” Technical and Economical Assessment of Agriculture Wells Energy Procurement by Renewable Energies in the South of Kerman Province,” 19th Power Dist. Conf., Tehran, Iran, 2014.
-          A. Esmaeili, M. Aien, M. Rashidi, and M. Fotuhi- Firuzabad” A Particle Swarm Optimization Approach for Robust Unit Commitment with Significant Vehicle to Grid Penetration,” ICIS Conf., Bam, Iran, 2014.
-          M. Aien, R. Ramezani, A. Sorudi,  and M. Ehsan, “Probabilistic Load Flow with Wind Power
Generation,” 6th dubrovink conf., Croatia, 2011.
-         پخش بار هارمونیکی احتمالاتی مبتنی بر تکنیک پسرو پیشرو در محیط بارهای همبسته، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق  1392
-         برنامه ریزی بهینه تولید انرژی الکتریکی در حضور خودروهای برقی، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق  1392
-         ارزیابی احتمالاتی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت بادی- خورشیدی، هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق، 1392.
-         مديريت مصرف انرژي و آب در ايستگاههاي پمپاژ آب شرب (ايستگاه پمپاژ مركزي امور آبفاي شهرستان كرمان)، دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک، 1391.
-         پايش و مميزي مصرف انرژي الكتريكي در تأسيسات آب شرب شهري آبفاي ماهان، سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک، 1392.
-         پياده سازي سيستم ردياب نقطه حداكثر توان در سلول خورشيدي با استفاده از الگوريتم P&O با استفاده از الگوریتم FPGA، سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک، 1392.
-         ارزیابی فنی اقتصادی سیستم ترکیبی فتوولتائیک/ باد/ زیست توده به منظور برقرسانی به چاههای کشاورزی جنوب استان کرمان، سومین کنفرانس منطقه ای سیرد، 1393.
-         جایابی تولیدات پراکنده جهت برقی نمودن چاههاي کشاورزی با استفاده از اطلاعات GIS ، دومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت برق، 1393.
1396/1/23

10/10 (تعداد آرا 1 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد